Trappa er stengt etter ras, vi jobber med hva vi skal gjøre.

Vegatrappa står ferdig på Sundsvold og klar for å ta imot deg på tur. Ca 1400 trappetrinn opp til Ravnfloget med flott utsikt. Er laget benker underveis opp trappen. https://www.vegatrappa.no/

Skroll til toppen