Trappa er stengt etter ras, vi har hatt geolog og må legge om trappa for å komme utenom rasfare. Trappa er planlagt å være åpen igjen til sommeren 2023. Hvis du vil kan du gi et bidrag til reparasjon av trappa her: Spleis

Vegatrappa står ferdig på Sundsvold og klar for å ta imot deg på tur. Ca 1400 trappetrinn opp til Ravnfloget med flott utsikt. Er laget benker underveis opp trappen. https://www.vegatrappa.no/

Skroll til toppen