Ronny Johansen                           leder

Morten Wika                        nestleder

John Helge Breivik                        kasserer

Nina Nikolaisen                              sekretær

Cecillie Johansen                     styremedlem

Nikolai J Johansen.            styremedlem

Lone Johansen                              styremedlem

Siw Kine K Pettersen                  2 vara

Tom Rune Davidsen               1 vara

Undergrupper:

Turgruppen: Heidi Hanssen, Ditleif Trøan og Andre Møller leder.

Kajakkgruppen: Guri H Wik og Ingebjørg Grindhaug

Barneidrett: Liv Berit Nikolaisen og Rune Aaga Stixrud

Svømmegruppen: Pål Lorentsen

Turngruppen: Maiken Elise Bremstein

Pistol og Rifleklubben: Tommy Granli

Revisor/Kontroller: Kjetil Trøan og Hilde Wika

Valgkomite: Berit H Evensen, Lene Horpestad og Håvard Schølberg

Skroll til toppen