0-6 år:

Sprell for barnehagebarn. Foreldre følger sine barn og er tilstede. Sprell er frilek i gymsalen, der vi setter frem hinderløype og utstyr til ulike aktiviteter

Sprell er på lørdagene 1200-1330.

Skroll til toppen